Bottel B.V. | Gyroscoopweg 62, 1042AC Amsterdam | hallo@bottel.beer | KvK: 67173489 | BTW nummer: NL856861017B01

#boxvoorbrouwers is een initiatief dat is opgestart door Bottel BV met als doel Amsterdamse brouwers te helpen door overtallige fusten te verkopen in Bottels, 0,95liter flessen. De brouwers krijgen een vaste prijs van €3 per verkochte fles. Het doel is om zoveel mogelijk flessen te verkopen om zo meer fusten we kunnen bottelen en de brouwers meet inkomsten te gunnen in deze bijzondere tijden! 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bottel en op elke overeenkomst op afstand tussen jou en Bottel. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan slechts beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Bottel uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst, je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

2. Privacy

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig en overeenkomstig ons privacy beleid verwerkt. Ons privacy beleid is te raadplegen via Privacybeleid Bottel BV

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Bottel en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de Websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

4. Informatie via de Websites

De informatie op de Website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt via onze servicedesk op hallo@bottel.beer. De Website bevat links naar Websites van derden. Wij selecteren de Websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de Websites van derden.

5. Veiligheid en leeftijdsgrens

Indien je gebruik maakt van www.bottel.com of onderdelen of bij ons een bestelling doet op de Website, kies je een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee je voortaan toegang krijgt tot de diensten van de Website. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen je hier vertrouwelijk mee om te gaan, je emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op je eigen computer. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich op de Website inschrijven en bestellingen plaatsen.

Indien wij het vermoeden hebben, dat bestellingen geplaatst zijn door personen onder de 18 jaar, is Bottel vrij om te kiezen voor het niet uitleveren van de bestelling. Eventuele betalingen zullen dan retour gestort worden.

Bij twijfel moet Bottel bij levering aan de deur om een identiteitsbewijs vragen waaruit de werkelijke leeftijd van de besteller blijkt. Deze leeftijd zal 18 jaar en ouder moeten zijn, anders zal Bottel de bestelling niet uitleveren aan de deur.

6. Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en Bottel komt tot stand nadat je de bestelling op de Website hebt afgerond en van ons een bevestigingsmail hebt ontvangen met daarin de details van je bestelling.

7. Prijzen, acties en bezorgkosten

Alle prijzen op onze Website zijn inclusief BTW, statiegeld op de Bottel (fles), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen. De kosten voor bezorging zijn ook inclusief tenzij de keuze is gemaakt de box op te halen op een pick-up punt.

Voor alle producten geldt dat je de prijs betaalt die het artikel op het moment van afrekening van uw bestelling kost. Die prijs kan positief of negatief afwijken van de actuele prijs op de Website op het moment dat je je boodschappen ontvangt.

Voor de bezorging van uw bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht. Deze bedragen kunnen variëren, afhankelijk van het door u gekozen bezorgmoment.

De acties zoals vermeld op de Website zijn alleen geldig voor bestellingen via de Website en gelden alleen voor bestellingen die worden betaald binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt.

Het kan voorkomen dat prijzen en uiterlijke kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld als gevolg van druk- of zetfouten. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en uiterlijke kenmerken en u kunt dan geen aanspraak maken op levering op grond van de foutief weergegeven informatie.

8. Bezorging via Bottel

Als u een bestelling plaatst via de Website, wordt deze door Bottel zelf of door een van onze bezorgpartners bezorgd op het door jou gekozen adres.

Op dit moment is de bezorgservice van Bottel in een beperkt marktgebied in Nederland actief, namelijk alleen in Amsterdam – postcodes 1000 tot en met 1099.

Welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling via de bezorgservice gelden, kunt u zien via de bestelschermen op de Website of komt tot stand in overleg met Bottel. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen. Mochten wij later of vroeger zijn, geeft dat geen recht op restitutie of weigering van uw bestelling. In dat geval zul je altijd geïnformeerd worden door de bezorger die naar je onderweg is.

9. Bezorgkosten en statiegeld

Voor de bezorging van je bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht. Deze bedragen kunnen variëren, afhankelijk van het door jou gekozen bezorgmoment.

De bezorgkosten staan vermeld in het keuzeblok voor je bezorgmoment. Door voor een bezorgmoment te kiezen, ga je akkoord met de daarbij behorende bezorgkosten.

De producten worden bij je bezorgd in zogenaamde Bottels, flessen van 0.95liter. Voor deze fles betaalt je statiegeld zoals aangeven op de website.

De lege flessen kunnen via verkooppunten van Bottel geretourneerd worden. Zie www.bottel.beer/verkooppunten waar die zijn. Wij zouden het fijn vinden wanneer je de oude fles na legen wilt afspoelen met heet water voordat je de fles retour stuurt.

10. Betaling van bestelling

Je kunt je boodschappen via de Website betalen door middel van iDEAL of op factuur. Op factuur betalen is enkel mogelijk voor bedrijven. Bestellingen die niet door onze payment service provider zijn goedgekeurd, worden niet geleverd. Dit wordt dan zichtbaar in het beeldscherm. Je moet altijd een bestelbevestiging per e-mail krijgen, anders is je bestelling NIET officieel en zal deze niet uitgeleverd worden. Mail onze servicedesk per ommegaande in zo’n geval: hallo@bottel.beer.

11. Aflevering van uw bestelling

Wij verzoeken je op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien je op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, zal de bezorger proberen je bestelling af geven bij de buren.

Mocht je op het tijdstip niet aanwezig zijn en mochten wij de bestelling niet bij de buren kunnen afgeven dan nemen wij de bestelde Bottels mee terug. Wij zullen dan proberen een nieuwe afspraak te maken. Wij hebben het recht hiervoor opnieuw bezorgkosten in rekening te brengen.

Het is niet mogelijk een bestelling via de Website te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd.

12. Retouren en statiegeld

Het is wettelijk niet mogelijk uw complete bestelling te retourneren, omdat het om verse producten gaat.

13. Klachtenprocedure

Indien je producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij je dit binnen 24 uur na bezorging aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze servicedesk: hallo@bottel.beer.

De servicedesk zorgt ervoor dat je klacht zo snel en goed mogelijk wordt afgehandeld.

14. Overige

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers, en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

Menu